Het kantoor

De bedrijfsfilosofie van Han Dunhof Arbeidsrechtadvocaat laat zich omschrijven in vijf begrippen: oplossingsgericht, deskundig, betrokken, no-nonsense en helder.

Oplossingsgericht

Han Dunhof Arbeidsrechtadvocaat kenmerkt zich door een laagdrempelige dienstverlening waarbij de wensen en behoeften van u, als cliënt, voorop staan. Met u wordt samen gezocht naar een oplossing. Tijdens een eerste gesprek wordt onderzocht of Han Dunhof Arbeidsrechtadvocaat iets voor u kan betekenen en worden heldere duidelijke afspraken gemaakt over de verdere wijze van handelen en de te verwachten kosten. Vaak wordt bij het inschakelen van een advocaat gedacht aan het voeren van procedures, maar de dienstverlening van Han Dunhof Arbeidsrechtadvocaat gaat veel verder. Procederen is immers een kostbare en veelal tijdrovende aangelegenheid en dient daarom alleen als uiterste middel te worden ingezet. Veelal laat een probleem zich oplossen door onderhandeling maar nog beter is het om een probleem voor te zijn. Voorkomen is immers beter dan genezen. Han Dunhof kan uw partner zijn bij onderhandelingen maar ook bij het opstellen, beoordelen en/of aanpassen van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Deskundig

Omdat wetten en regels continu veranderen, wordt kennis op peil gehouden door het volgen van cursussen en worden de actualiteit en jurisprudentie op de voet gevolgd. Dit al bijna 25 jaar. Daarnaast begeleidt Han Dunhof bij scripties en publicaties en geeft hij lezingen op met name het gebied van het arbeidsrecht.

Betrokken

Kantoor Han Dunhof

Kantoor Han Dunhof

Han Dunhof voelt zich betrokken bij zijn cliënten. Met velen heeft hij in de loop der jaren een nauwe band opgebouwd en als vast adviseur weet hij veelal haarfijn wat bij zijn cliënten leeft en welke oplossing zij voorstaan. Heeft Han Dunhof zelf de kennis niet in huis om het probleem op te lossen, dan wordt in overleg bekeken of één van de professionals binnen het uitgebreide netwerk van relaties die kennis wél heeft. In de vorm van doorverwijzing of in coproductie zullen zo altijd uw wensen optimaal worden vervuld, uw belang, als cliënt, staat immers centraal.

No-nonsense

Twentenaren zijn nuchter en hebben geen behoefte aan moeilijk doen als het makkelijk kan. Een juridisch probleem lijkt vaak ingewikkeld. Het is voor Han Dunhof een uitdaging om uw vragen op een heldere en begrijpelijke wijze te beantwoorden zonder allerlei juridische hoogdraverij.

Helder

Han Dunhof Arbeidsrechtadvocaat onderscheidt zich door duidelijke tariefafspraken. Deze zijn eenduidig en ontdaan van de gebruikelijke kantoorkosten en kilometervergoedingen. Bij de factuur ontvangt u een heldere specificatie.

Han Dunhof in het kort

Opleiding Katholieke Universiteit Nijmegen
Werkervaring Buro voor Rechtshulp 1992-1996
Deloitte Juridische Dienstverlening 1996-2006
JPR Advocaten 2006-2009
Zelfstandig arbeidsrechtadvocaat 2009-heden
Rechtsgebieden Arbeidsrecht
Huurrecht
Vermogens- en verbintenissenrecht
Nevenfuncties Lid bestuur SART (Stichting ARTwekkelo)
Lid Raad van Commissarissen SWWE
LinkedIn profiel LinkedinLogoTransparent
Twitter profiel twitter