Arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers kunnen geconfronteerd worden met juridische vragen rond de dienstbetrekking. Het kan gaan om kwesties als loon of andere arbeidsvoorwaarden, maar ook om een proeftijd- of concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst. Hoewel de afspraken tussen partijen vaak duidelijk lijken te zijn doen zich in de praktijk regelmatig conflicten voor. Het is daarom van belang dat de arbeidsovereenkomst helder is geformuleerd, zodat partijen weten hoe zij met elkaar moeten omgaan.

De langdurige en zeer ruime ervaring van Han Dunhof met alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder het ontslagrecht, waarborgen een gedegen kwaliteit.

Han Dunhof is werkgevers van dienst bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, maar ook bij het beoordelen van bestaande (arbeids)overeenkomsten of concepten daarvan. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Op het gebied van ontslag en alle andere wijzen van beëindiging van de arbeidsrelatie is Han Dunhof u vanzelfsprekend ook graag van dienst.

Werknemers kunnen een beroep doen op Han Dunhof bij het vorderen van achterstallig loon of vakantiegeld. Ook bij conflicten rond de uitvoering of beëindiging van uw arbeidsovereenkomst staat Han Dunhof u als advocaat graag bij.

Indien de situatie het toelaat, probeert Han Dunhof er alles aan te doen de gerezen problemen in goed onderling overleg op te lossen. Een oplossing waar alle betrokkenen mee kunnen leven geniet immers de voorkeur boven een procedure met soms vergaande gevolgen. Vaak moeten partijen nog jaren lang met elkaar verder. Soms, zeker bij ontslag, is een gerechtelijke procedure niet te voorkomen. Ook in dat geval wordt het beste resultaat voor u als cliënt vooropgesteld.