Huurrecht

Indien u verhuurder of huurder bent van bedrijfs- of woonruimte gelden tal van wetten en regels. Niet alleen regelgeving die de betaling en hoogte van de huurprijs betreffen maar ook het gebruik van het verhuurde object en de beëindiging van de huurovereenkomst.

De meeste ondernemers huren een winkel- of bedrijfsruimte. De huurder wordt vaak niet alleen in vergaande mate beschermd als het gaat om opzegging van de huurovereenkomst en ontruiming maar ook bij vaststelling van de huurprijs. Deze bescherming gaat vaak zo ver dat de wet bepaalde afspraken tussen huurder en verhuurder verbiedt in het belang van de huurder. Dit leidt vaak tot onbegrip en conflicten.

Han Dunhof verleent zowel aan verhuurders als aan huurders van bedrijfs- en woonruimten juridische bijstand in de vorm van advisering, het opstellen van contracten en het voeren van gerechtelijke procedures.