Vermogens- en verbintenissenrecht

Het vermogensrecht gaat over de juridische relatie tussen zowel particulieren en bedrijven, als tussen bedrijven en/of instellingen onderling. Deze deelnemers aan het rechtsverkeer onderhandelen met elkaar en sluiten uiteindelijk overeenkomsten waaruit rechten en verplichtingen ontstaan.

Soms worden bij de uitvoering van die overeenkomsten fouten gemaakt, of verplichtingen niet nagekomen, zodat een van de partijen recht heeft op nakoming en/of schadevergoeding.

Het behoorlijk vastleggen van afspraken door middel van gedegen en vooral duidelijke contracten en/of algemene voorwaarden, is daarbij van groot belang. Han Dunhof kan u van dienst zijn bij het opstellen van overeenkomsten en bij het beoordelen van concepten of bestaande overeenkomsten. Als zich bij de uitvoering van overeenkomsten of de nakoming daarvan problemen voordoen, wordt in overleg met u als cliënt getracht het conflict door middel van onderhandelingen op te lossen en indien noodzakelijk wordt u in een procedure bijgestaan.

Het komt ook regelmatig voor dat particulieren en/of ondernemers met elkaar in aanvaring komen en/of elkaar schade toebrengen zodat er een conflict ontstaat. Ook dan is het van belang tijdig juridisch advies in te winnen om verdere schade te voorkomen, deze te beperken, of toegebrachte schade vergoed te krijgen.

In al deze gevallen staat Han Dunhof garant voor een goede oplossing via onderhandelingen of een gerechtelijke procedure.