Hoe begin ik een procedure bij de rechter?

De meeste procedures beginnen met een dagvaarding. U als partij (eiser) die de zaak onder de aandacht van de rechter wil brengen om zijn oordeel over het geschil te vragen, laat een advocaat de andere partij (gedaagde) dagvaarden. De deurwaarder reikt de dagvaarding uit aan de gedaagde. In de dagvaarding staan de belangrijkste feiten en standpunten, aan de hand waarvan de gedaagde en de rechter kunnen lezen wat er wordt gevorderd en de onderbouwing hiervan. In de meeste procedures wordt schriftelijk geantwoord, hoewel de meeste dagvaardingen zo geformuleerd zijn dat het lijkt alsof er een zitting plaatsvindt waarin gedaagde persoonlijk moet verschijnen. Dat gedaagden zelf verschijnen en antwoorden komt echter vrijwel alleen nog maar voor bij de kantonrechter.

Wilt u een procedure beginnen of bent u gedagvaard dan bespreekt Han Dunhof graag deze zaak met u en zal worden bezien of juridische bijstand zinvol is en wat deze u naar verwachting zal gaan kosten.

Terug naar Veelgestelde vragen