Hoe kom ik aan een goede arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst is een belangrijk stuk waarin werkgever en werknemer de gemaakte afspraken vastleggen over het werk en de voorwaarden waaronder dit verricht zal worden. Veel vooral kleinere werkgevers laten een boekhouder of accountant een arbeidsovereenkomst opstellen. Toch is het van belang dat zo’n belangrijk stuk wordt opgesteld door een adviseur die van de hoed en de rand weet en die alleen afspraken vastlegt die kunnen en mogen worden opgenomen. Een goede arbeidsrechtelijke adviseur die weet welke beperkingen bijvoorbeeld de wet en de eventueel toepasselijke CAO aan arbeidsovereenkomsten stellen.

Veel werkgevers en werknemers realiseren zich namelijk niet dat niet alle afspraken toegestaan zijn. Inmiddels is wel bekend dat bijvoorbeeld een proeftijd van meer dan twee maanden in ieder geval nietig is, maar stel dat u een salaris met een werknemer overeenkomt in strijd met een algemeen verbindend verklaarde CAO? In dat geval kunt u na vele jaren geconfronteerd worden met een loonvordering, verhoogd met wettelijke rente en boetes, die bij elkaar tot (tien)duizenden euro’s kan oplopen.

Uit het voorgaande blijkt wel dat het van groot belang is dat u een arbeidsovereenkomst laat opstellen door een adviseur met verstand van zaken. Han Dunhof helpt u als advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht graag bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten of met het beoordelen van bestaande.

Terug naar Veelgestelde vragen