Is procederen duur?

Met een procedure zijn vaak grote bedragen gemoeid en de kosten van een advocaat wordt vaak als hoog ervaren. Als u een procedure wint dan wordt in veel gevallen de partij die in het ongelijk wordt gesteld veroordeeld in de kosten. U dient zich echter te realiseren dat niet alle kosten vergoed worden. Als u bijvoorbeeld een civiele procedure wint, dan worden de kosten door de rechter forfaitair vastgesteld aan de hand van een soort puntensysteem. Iedere proceshandeling (een dagvaarding, een zitting) is een punt waard, en voor ieder punt wordt een bedrag toegekend, afhankelijk van de hoogte van de vordering. Dat kan betekenen dat u maar een derde of een vierde van alle werkelijk gemaakte kosten vergoed krijgt. De rest blijft voor uw eigen rekening.

Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen blijven dan is het mogelijk om op basis van gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging) een procedure voor u te voeren. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u te weten komen bij de Raad voor Rechtsbijstand of Het Juridisch Loket.

Terug naar Veelgestelde vragen