Op staande voet ontslagen. Wat nu?

Als u het niet eens bent met het ontslag is het belangrijk dat u een brief schrijft waarin u de werkgever laat weten dat u het niet eens bent met het ontslag en dat u de zogeheten nietigheid inroept. Verder is het van belang te schrijven dat u bereid bent aan het werk te gaan zodra u daarvoor wordt opgeroepen en dat de werkgever verplicht is het loon door te betalen.

Vaak vragen werkgevers bij het ontslag om voor akkoord te tekenen of om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan middels een vaststellings- of  beëindigingsovereenkomst. Teken nooit zonder eerst juridisch advies in te winnen. Uw akkoord met het ontslag is zelden of nooit in uw belang en heeft vaak tot gevolg dat u geen WW-uitkering krijgt.

Het is dus van groot belang zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen, de gevolgen zijn immers vaak erg groot. Zo krijgt u bij een geldig ontslag op staande voet in principe geen loon en heeft u geen recht op een WW-uikering.

Terug naar Veelgestelde vragen