Procederen of niet?

Procederen is veelal duur, tijdrovend, riskant en zorgt vaak voor onrust en spanningen. Soms is procederen echter het enige en laatste middel. In dat geval dient echter eerst een gedegen afweging te worden gemaakt waarbij alle vier volgende vragen met een ‘ja’ dienen te worden beantwoord:

  • Bent u ervan overtuigd dat de wederpartij echt niet op een andere wijze tot een redelijke oplossing is te bewegen?
  • Is de mogelijke overwinning u wel het conflict met die partij waard?
  • Bent u bereid veel tijd en kosten, zoals advocaatkosten en griffierecht, te investeren en staan die in verhouding tot de mogelijke opbrengst?
  • Hebt u voldoende vertrouwen in uw advocaat om hem of haar een dergelijke procedure voor u te laten voeren?

Terug naar Veelgestelde vragen